Sunday, July 16, 2017

Day 74: Tanong

May pilosopo ba
sa langit?
Kung nakita na ang
katotohanan,
at ang diwa ng kataga ay
ngayon at magpakailanman pa man,
kung ang misteryo
ng pag-ibig at pagkasuklam,
ng tapang at takot,
ng meron o wala
ay nasagot na,
ano na ang gawain ng
dating pilosopo sa lupa?
Kung wala,
dito na lang ako.
Mas maligaya ako
sa tanong kaysa
sagot.

No comments: