Thursday, February 23, 2017

Day 54: Wika ng Maestro

Wika ng maestro—
Ang galing ng tagak
kung magtungo siya
sa tabing-dagat
hindi maaring wala
siyang huli
kung sumablay
man sa una
walang kiyemeng
susubok, babalik,
at muling tutuka
parang kinakatam
ang pandama 
sa bawat tuka
at sa ilang sandali
nadali na
ang agahan,
panlaman ng
tiyan.

Bakit ka matatakot,
kaya mo namang
maging tagak?

No comments: