Friday, September 09, 2005

Values Education by Gary Granada

Huwad na eleksyon
Kick-back at kumisyon
Suhol, lagay,
Graft and corruption
Ano ang solusyon
Ang sabi ng leksyon
Ika ay values education

Huwag kang mandadaya
Huwag kang magsinungaling
Ang mga panata
At pangako’y tuparin
Huwag kang manggugulang
Huwag kang mgsasamantala
Huwag kang manlalamang
Ng iyong kapwa

Gloria
Huwag kang manggu-Gloria
Huwag kang manggu-Gloria
Gloria Gloria Gloria Gloria
Huwag kang manggu-Gloria
Huwag kang manggu-Gloria
Gloria Gloria Gloria Gloria
Huwag kang manggu-Gloria

Ang pahalagahan
Kailangan ng bayan
Bahay, pagkain, kalusugan
Makapag-aral
Trabahong marangal
Hustisya at kapayapaan

Ngunit inuuna
Ng gobyerno ang utang
Pinatitindi pa
Ang gera, logging, minahan
Dahil di malaya
Sa dikta ng dayuhan
Lalong lumalala
Ang kahirapan

Gloria
Huwag kang maggu-Gloria
Huwag kang mang-e-
Erap Ramos Cory Marcos
Gloria
Huwag kang manggu-Gloria
Huwag kang mang-e-
Erap Ramos Cory Marcos

Gloria…

Download the original song here. (Linked from PCIJ blog.)

Didn't I say somewhere in this blog, that she is going to be lampooned in accordance with our great tradition of protest arts and literature? This is the first of such efforts. Bring them all out now. While we are at it, I propose we remove her picture in our kids' classrooms. She doesn't deserve to be there.

No comments: