Saturday, February 04, 2017

Day 35: Dalawang Dilang Latay / Two Tongue Lashing

Hindi bagay
sa taong masalita
parang nagkikilo
ng karne, wala naman sa
palengke, tawaging
bayot ang tumangging
sumali, makabuka lang ng
bunganga, maging bida
uli, mapangiti ang mga bungi 
na hindi naman makaiyak
dahil kailangang sumipsip,
kaya namang nagtityaga,
tango, yuko, palakpak,
sa taong hindi bagay.

It does not suit people
to be quiet; someone
speaks of the heads
he blasted, and we
wish he’s kidding,
that he might
be speaking of the
Clint Eastwood movie
we might have seen
from youtube, 
so we decently
smile or feign a short laughter.

No. Hindi.

It’s not suited
to pretend

Hindi bagay
magkunwari

our tongues are tied
nabuhol ang ating dila.

Hindi bagay sa atin.
Hindi bagay sa atin.

No comments: