Tuesday, February 21, 2017

Day 52: Tatay Tatay

Tatay, tatay

huwag papatay

ng lamok

ay, ay, 

ay, away

insekto

Ay dugo 

palit buhay

Why? Why?


Why Tatay?

huwag papatay

ng baboy

Oy, oy, 

oy, gutom

ng tao

Di na lang 

maggulay

Why? Why?


Why Tatay?

huwag papatay

ng tao

O, o, 

o, init

lang ulo

Gago man 

ay tatay

din di ba?

din di ba?

Ha, ha, 

ha Tatay?

huwag papatay

Please. 


No comments: