Friday, February 10, 2017

Day 41: Panaghoy ni Darth Vader

Hindi maaring 
lumaking ganyan
ang bata

ang puso kung saan 
ang sikmura 

wika ang dalit ng diablo

takot sa kislap ng tala

awit ang alingawngaw 
ng lupa

kapalaran niya’y
tulad ng turo sa atin

malayo kung saan tayo
nilamon ng halimaw

No comments: