Monday, January 09, 2017

Day 9: Define "___tard"

1. the acceptance of the mephistophelian wager and surrender of mental faculties in the service of a maniacal politician pretending to be a god


2. thinking 'my master right or wrong' for lack of a better thing to do or a better way to make money to sustain  one's mendicancy or stupidity


3. mga taong pakamatay at nakalimot nang mag-isip para sa sarili nila at mahilig sumunod lang sa dikta ng mga naghahari-harian at diyos-diyosan


#asingbols4ph

No comments: